Bleecke Consultancy
Bleecke Consultancy
Graan voor Visch 14604
2132 VD Hoofddorp
tel.: 023 - 557 4114
mob.: 06 - 26 166 013
info1@bleeckeconsultancy.nl

De activiteiten van Bleecke Consultancy zijn erop gericht het functioneren van mensen en organisaties te verbeteren. Bleecke Consultancy wil zich inspannen om door het inzetten van kennis en ervaring hieraan een belangrijke bijdrage te leveren.